Het Poldervarken

In navolging van het één sterren varken en de Nieuwe Kip – de opvolger van de door Wakker Dier weggepeste plofkip – hebben supermarkten, NGO’s en de boerenkoepel de inkoopcriteria voor varkensvlees in supermarkten per 2015 nog eens flink opgeschroefd. Meer ruimte, minder couperen, minder ammoniak en fijn stof en zo nog flink wat verbeteringen. Meer kosten dus ook. Prijsafspraken zijn niet gemaakt, dat laat men over aan de marktwerking. Is dit een kans of een nieuwe bedreiging voor de Nederlandse varkenshouders?

 

De betrokken organisaties kwispelen allemaal over de ingezette koers. Het enige tegengeluid komt van de NVV die geen garanties ziet voor een betere prijs of afnamegarantie.

Tot zo ver eigenlijk niets nieuws, als je de belangen naast elkaar legt en bekijkt, doet iedereen een voorspelbaar dansje. “Doordat wij nu na afspraken over de verduurzaming van kip ook met de varkensvleessector goede afspraken hebben gemaakt, komt een duurzaam stukje vlees voor iedere consument binnen handbereik” aldus Marc Jansen van het CBL. Hier komen we bij de crux. Er wordt een probleem opgelost waar geen consument zijn portemonnee voor wenst te trekken, of in elk geval een te klein percentage om een dergelijke stap te rechtvaardigen. Logisch dus ook dat er geen prijsafspraken worden gemaakt, dit vlees is de nieuwe bodem en daarmee totaal niet onderscheidend.

Om hiermee om te gaan zie ik grofweg twee routes: als de varkenshouders die ‘gewoon’ willen produceren, nou eens zorgen voor een kleine onderproductie van geen 4 miljoen, maar 3,9 miljoen varkens in 2015 die volgens de nieuwe standaard zijn vetgemest? In commodityland is het vanuit schaarste beter onderhandelen als verkopende partij nietwaar? Dat zou pas uniek zijn: boeren die samenwerken om een marktprijs te reguleren. Moeten de supers natuurlijk wel écht verplicht zijn om niet onder dit duurzaamheidniveau in te kopen.

De tweede route is die van onderscheidend vermogen. Neem een goede marketeer in de hand – het is een vak en geen ‘dingetje erbij voor de buurman’- en zorg zelf voor onderscheid buiten de duurzame waarden. Lekkerder bijvoorbeeld?

Post to Twitter