Uitgelicht

Welkom op mijn vernieuwde website. Blogs, projecten en hersenspinsels van een duurzaam doener. Innovatie, voedsel en duurzaamheid. sustain your own way.

Post to Twitter

Markthal Rotterdam. Grootschalig kneuteren.

Markten. Ze zijn er sinds mensenheugenis. Of beter gezegd, sinds de mens is begonnen met landbouw. Tot die tijd verbouwden we ieder voor zich wat groente, erna werd ruilhandel en specialisatie de manier van doen. De markt is daarmee de langst lopende vorm van boerenhandel. En springlevend. Ook in 2014 zien veel starters met niche producten de markt als een ideale manier om hun waren te slijten. In het hele land schieten foodmarktjes als paddenstoelen uit de grond. Is de markt een volwaardig alternatief voor de supermarkt? Moet men zich in Veghel en Zaandam zorgen maken?

markthal-rotterdam-impressi20

Hoewel de culinaire foodmarkten in een behoefte voorzien is het simpele antwoord: nee. Markten zijn persoonlijk, dus arbeidsintensief en alleen geschikt tot een bepaald volume. Wil je voorbij aan dat volume, dan lopen de kosten te ver op en is de impact te klein. In vroeger tijden was er geen alternatief. Je moest elke week naar de vischmarkt, de groentemarkt, de kaasmarkt en de vleeschmarkt. Tegenwoordig doen we al onze boodschappen in één keer met het grootste gemak in de supermarkt en gaan we alleen nog naar gespecialiseerde winkels en markten als we daar een bijzondere reden voor hebben. Die echt geweldige kaaskraam op de dinsdagmarkt of de lamsgehakt van de Islamitische slagerij bijvoorbeeld. Of omdat het een leuk weekenduitje is. Maar dagelijks? Nee, dat doet vrijwel niemand meer. Er zijn natuurlijk verschillende typen markten. Zo is er de één-keer-per-maand-op-zondag foodiemarkt; de markt-met-kaas-en-notenboer die elke week uw dorp bezoekt, de vrijmarkten op feestdagen en de markten zoals die in de grote Spaanse steden opereren. Mercat de la Boqueria in Barcelona bijvoorbeeld.

In Rotterdam is het idee ontstaan om een markthal op Spaanse leest te realiseren. Dik 100 kramen en 30 horecalocaties met alleen eten en drinken in het centrum van de stad, die zeven dagen per week geopend zijn van 10.00 ‘s ochtends tot 20.00 ‘s avonds. 1200 Parkeerplaatsen eronder zorgen voor een continue stroom aan publiek en intercitystation Blaak zorgt voor de ideale OV-aansluiting. In dat opzicht staat niets succes in de weg. Amsterdam volgt en ook Den Haag en Utrecht staan op de rol. Vraag is dus of het model een succes wordt.  Er is onder producenten en boeren een grote behoefte om langs de vijf inkopers van de vijf Grote Supers hun waren aan de man te kunnen brengen. Probleem daarbij is vaak schaal. Niets ten nadele van alle abonnementjes en streekboxen, maar het zal niet snel een serieus alternatief worden voor de gemiddelde consument. Daarvoor ontbreekt het gemak van de one-stop-shop. Niche dus. Niets mis met een leuke niche, maar we zochten naar een grootschalig alternatief voor de supermarkt. Boodschappen bezorgen op dagelijkse basis is in potentie wel een serieus alternatief, maar logistiek is daar de bottleneck. Pas wanneer het grootschalig wordt opgezet, ontstaat een kostenplaatje dat concurrerend kan zijn met het huidige supermarktmodel. Waarmee de Markthal op dit moment een van de weinige serieuze mogelijkheden is om grootschalig de consument te bedienen. Men prognosticeert in Rotterdam 4,5 tot 7 miljoen bezoekers per jaar. Is dat niet wat optimistisch? Drie jaar geleden openden de Torvehallerne in Kopenhagen de deuren. Vanaf de eerste dag kwamen er meer dan 60.000 bezoekers per week, en dat in een veel kleinere hal dan die in Rotterdam open gaat. Zo beschouwd is het astronomische aantal van 7 miljoen bezoekers ineens niet zo irreëel meer.

1 Oktober is de dag van de waarheid in Rotterdam. Dan zal moeten blijken of de Markthal een toekomstbestendig model is. Veel zal afhangen van de kwaliteit van het aanbod. Eerdere vergelijkbare pogingen in Maastricht en Amsterdam bleken geen groot succes, hoewel de weeffouten daar goed zichtbaar zijn. Foodboetiekjes waar je 20 euro per winkel kwijt bent is alleen geschikt voor ‘the happy few’. Anderzijds moet het ook geen groenteramsj worden waar de meeste bestaande straatmarkten onder leiden. Gewoon, het kloppend hart van de stad. Meer niet.

Post to Twitter

To Bio or not to Bio. Is dat nou echt de vraag?

Zaterdag 9 maart verschijnt een fors artikel in de Volkskrant waarin culinair journalist Mac van Dinther de ‘pro’s and cons’ van zowel gangbare als biologische landbouw belicht. Niet minder dan anderhalve pagina vol feiten en vragen, om te eindigen met een alinea waarin alle feiten overboord gaan en hij zijn gevoel laat spreken. Met een hartstochtelijk pleidooi voor biologisch laat hij zien deel uit te maken van een trend: biologisch is beter want het voelt beter.

Een week later geven Ronald van Veldhuizen en Hidde Boersma – journalisten van dezelfde krant – een stevig antwoord op dat iets te gemakkelijke trenddenken van Van Dinther, onder de kop ‘Biologisch eten is niets meer dan een tegeltje aan de wand dat het geweten sust’. De strekking van hun antwoord: biologisch is niet het antwoord op de vragen die voor ons liggen, we moeten verder zoeken. Zij signaleren dat in de discussie rond voedsel in Nederland twee kampen zijn ontstaan: zij die vóór de sterk regelgedreven biologische manier van landbouw zijn en zij die uit pragmatische overwegingen kiezen voor de gangbare intensieve landbouw. Want zoals de voorstanders van de gangbare landbouw aanvoeren: ‘Hoe kun je anders een wereldbevolking voeden?” Maar zijn dit daadwerkelijk de enige twee opties?

Mac van Dinther maakt ons al jaren deelgenoot van zijn zoektocht naar ‘hoe het anders moet’. Vraag is wel of de onderbuik van Van Dinther hierin mee mag praten. Hij is immers journalist en zou beroepshalve ‘waarheidsvinding’ als doel moeten hebben. Daarin is geen plaats voor gevoelens en onderbuikcitaten. Vraag is ook, of de keuze zo beperkt (bio of ‘gangbaar’) is als het artikel doet geloven.

Een voorbeeld om te verduidelijken dat de rücksichtsloze keuze voor regelgedreven biologisch niet de oplossing is: om de bedrijfsvoering te verduurzamen besluit een biologische geitenkaasmakerij om zijn bokjes niet meer te laten vernietigen, maar vet te mesten op eigen boerderij. Een hele stap voorwaarts, ware het niet dat hij door SKAL wordt verplicht om biologisch melkpoeder te gebruiken. Dat maakt het vlees zo gruwelijk duur, dat “vermarkten” uitgesloten is.

Het is slechts een voorbeeld van de bio-reguleringsdrift die de broodnodige verandering bemoeilijkt en daarmee verbetering onmogelijk maakt. Zo wordt het keurmerk een juk. Keurmerken zijn allemaal regelgedreven en geven de producent te weinig vrijheden om te vernieuwen. En daarbij komt: hoe ouder het keurmerk, hoe rigider.

Toch tekent zich heel voorzichtig een zoeken naar een derde weg af. Nu nog vaak naamloos of te klein om door een groot publiek herkend te worden…. die groene asperges van een energetisch self sustaining akkerbouwbedrijf; of die bijzondere kaas van melk van in het wild lopende koeien, gemolken door een robot; vis uit de flyshootvisserij. Weinigen kennen het uit de winkel. Is het biologisch? Nee. Gangbaar? Ook niet. Wat dan wel? Tsja, moet alles in een categorie? Raken we van slag als iets niet in het hokje ‘bio’ noch in ‘gangbaar’ past? Feit is dat zowel gangbaar (met zijn gebruik van pesticiden, monoculturen, kunstmest op basis van aardolie en efficiëntie-gedreven veehouderij) als biologisch (met zijn lage opbrengsten, identieke bemestingsvraagstukken, areaalgebruik en kromme regelgeving op vele vlakken) geen soelaas biedt. Het moet dus anders. Maar dat ‘anders’ moet dan wel mogelijk gemaakt worden. Zie daar de kritiek van van Veldhuizen en Boersma op van Dinther: hij blijft hangen in een één-op-één duel, terwijl hij zou moeten zien dat er veel meer partijen op de tatami staan.

De oplossing om weg te komen van rigide keurmerken ligt voor het grijpen en is overal om ons heen. Systemen waar de wijsheid van ons allen, en het vertrouwen dat we hebben in elkaars (opgetelde) mening zwaar wegen. Denk aan iens.nl, maar ook vergelijkingssites voor huizen, witgoed, auto’s en wat al niet meer. Met z’n allen weten we meer dan welke encyclopedie dan ook. Wikipedia bewijst dat onomstotelijk. En dat, zonder dat we allemaal expert moeten worden.

Het systeem van keurmerken is achterhaald, zoals veel zaken in onze maatschappij inmiddels zijn ingehaald door de stand van de techniek. De verduurzaming van ons voedselsysteem is gebaat bij verandering en dus bij betrokkenheid van ons allemaal omdat we het er dan – op waardes – over kunnen hebben. Het constant vergelijken van slechts twee systemen (biologisch en gangbaar) die beiden grove fouten hebben helpt daarbij niet. Dat zou bij uitstek journalisten als Mac van Dinther zich moeten realiseren. Producenten maken zich voorzichtig vrij uit de dwang van keurmerken. Dat moeten we – journalisten voorop – herkennen. Mac, doe je werk.

Post to Twitter

Salatin in Nederland.

Afgelopen vrijdag was in het wetenschappelijke hol van de Hollandse agrarische leeuw de laatste bijeenkomst van ‘It’s the Food My Friend’. Deze avond uit een jaarlijkse serie van zes was een speciale: held van foodguru Michael Pollan en superboer volgens velen, Joel Salatin was keynote speaker. Reden voor mij om de de agrotempel in het oosten weer eens te bezoeken.

 

Polyface Farm USA

Polyface Farm USA

Joel Salatin is de man van de Polyface Farms in Virginia USA waar hij op een combinatie van gras- en bosland in hoofdzaak dierlijk eiwit produceert. Hij doet dat met de grootst mogelijke voorzichtigheid voor zijn bodem. Die bodem is in de visie van Salatin de Moeder Aller Boeren. ‘Treat her well’. De presentatie van 50 minuten die volgden waren gelardeerd met veel cabaret (de bodem zit vol Bassies en Adriaans en USDA werd ‘USduh’ om maar een paar voorbeelden te noemen), clownesk gedrag en mooie plaatjes van koeien, varkens en kippen op zijn farm. De 700 man in de zaal applaudisseerden zich kramp in de ellebogen. Mij bekroop naarmate de presentatie vorderde steeds meer het gevoel getuige te zijn van een originele ‘television priest’ alla Michael Manning. Gelovigen die ‘Halleluja’ schreeuwen op open deuren en criticasters die óf zwegen óf heel voorzichtig manoeuvreerden. Professor Imke de Boer, hoogleraar Dierlijke Productiesystemen aan de Wageningen Universiteit, had het twijfelachtige genoegen om kritische kanttekeningen te plaatsen bij Salatin’s speech. Onbegonnen werk.

Inhoud dan? Salatin laat zich niet in de kaarten kijken en blijft volharden in holle frasen als antwoord op getalsmatige vragen.

Q: “Does your farm produce affordable food?
JS: “People spend their money on useless things”.
Dat is als vragen aan automerk Mercedes of de auto inderdaad de beloofde 230 kilometer per uur haalt, en als antwoord krijgen: “U moet niet zo hard willen rijden”. TV priest at work. Hij is gladder dan een aal.

Shangri La? Cyclisch tot in de eeuwigheid zonder kunstmest of andere aanvoer van nutriënten? Salatin gaf heel kort blijk van externe input. Op de vraag uit de zaal aan Professor Imke de Boer aangaande gezondheid (de vraag bleek te gaan om menselijke gezondheid, haar eerste antwoord ging uit van dierlijke gezondheid), antwoordde Salatin aan Professor de Boer dat zijn varkens wel degelijk extra voedsel krijgen. Als dat de enige externe input is, dan is de input beperkt. Maar hoeveel? Waarom zijn er geen heldere rapportjes over de resultaten van zijn Polyface farm? Gewoon de input, de output en het areaal benodigd? Het gebrek aan heldere cijfers en antwoorden en de groteske antwoorden zoals die hierboven maken hem ook voor mij veel meer priester dan boer. Veel van zijn denkgangen zijn goed en leuk, en tevens enorme open deuren. Paradigma shifts rond economie, arbeid voor allen en de roep om revolutie. Right.
Als oplossingsrichting doet hij ontegenzeggelijk leuke dingen. Bijvoorbeeld dat boeren weer eens (niet gehinderd door regels) hun boerenslimheid moeten etaleren. Zijn cyclus koe-kip-varken. En meer. Maar ook zijn systeem is niet het agrarische Shangri La. Het is een leuke richting, met dezelfde lekken als elk ander systeem.
Wat het meest blijft hangen bij mij zijn twee dingen: hoe de zaal onder het gepreek uiteenviel in ‘believers’ en critici (we willen blijkbaar graag geloven, zelfs in de kerk van de wetenschap); en zijn statement dat 95% van de opbouw van een plant wordt veroorzaakt door fotosynthese onder invloed van zonlicht. Ik neem aan dat het bij Salatin gaat om gras, zijn persoonlijke Messias. Maar hoe zit dat met fosfaat en kali? Stilte…
De man is bijzonder charismatisch en dat inspireert velen. Als dat het resultaat wordt van zijn inspanning (tot aan zijn gewenste 10% tipping point) dan moet hij vooral verder gaan op deze leest. Maar ik ben bang voor nieuwe verzuiling. Een nieuw dogma met religieuze volgers. Hopelijk ben ik te cynisch.

Post to Twitter